בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קבוצת עבודה בוידאותרפיה

סמסטר א' תשע"ח
חמישי 17:45 - 20:15
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18920