בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

לראות דרך המצלמה

סמסטר הפקה תשע"ח
חמישי 10:00 - 12:30
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
19143