בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

פסיכודרמה

             פסיכודרמה הינה השקפת עולם וטכניקה טיפולית, המזמינה לחקור בעיות חברתיות ופסיכולוגיות, בדרך של פעולה. "לפעול את האירועים במקום לדבר עליהם"

החשיבה הפסיכודרמטית קשורה במקורה לתפיסת התיאטרון כמקום המאפשר עיבוד של תכנים ורגשות דרך הצגת  הסיטואציה על הבמה.

            בתהליך פסיכודרמטי האדם מוזמן להסתכלות פנימית עמוקה ומוזמן לפעולה המתבטאת בבימוי הסיטואציה הקונפיקטואלית ,ע"י העמדת סצנה במרחב הטיפולי בעזרת חברי קבוצה או חפצים. דרך בניית הסצנה "והתבוננות בה", יכול המשתתף להגיע לתובנות ביחס לכוחות המחלישים אותו ולעומתם הכוחות המעצימים אותו, וכן לדמויות בחייו שמחלישות אותו לעומת דמויות המהוות עבורו מקור של כוח.

 

            בקורס נעשה  שימוש בכלי הבעה הפסיכו דרמטיים כגון. כפיל, כסא ריק, חילוף תפקידים ועוד, במטרה ללמוד את העקרונות הפילוסופיים העומדים בבסיסם, כדי ליצור מרחב מודעות תוך אישי ובין אישי , וכדי ליישמם בפועל במהלך עבודה בווידאותרפיה.

 

סמסטר ב' תשע"ח
חמישי 13:00 - 15:30
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
20023