בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

התמחות גמר - ארט

סמסטר הפקה תשע"ח
8:00 - 9:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 5.0
מיועד לשנים: 
ד'
מס' קורס: 
20662