the Ma'aleh school of television, film & the arts, Jerusalem

סרטי מעלה בפסטיבל בווסצ'סטר

6.3.17 | 16:30

הסרטים "המהפיכה הצרפתית" (חי אפיק) ו"הדיקטטור הקטן" (נורית ועמנואל כהן) התקבלו לפסטיבל הבינלאומי בווסטצ'סטר ארה"ב. הפסטיבל יתקיים ב28-30 לאפריל 2017.