בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

דיאלוגים

כיצד ניתן לכתוב דיאלוג טוב? מה הופך דיאלוג להכרחי? וכיצד ניתן לכתוב דיאלוג שהוא במיטבו פעולה שפועלת דמות אחת על אחרת? מה ה"מוזיקה" השונה של אנשים שונים וכיצד ניתן לאפיין אותם לא רק דרך "מה" שאומרים אחלא גם, ובעיקר דרך "איך" שהם אומרים?

סמסטר ב' תשע"ז
9:00 - 11:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15837