בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

שפת המראות: סדנת כתיבה בהשראת השירה הישראלית המודרנית

בקורס נלמד לבטא בכתב מחשבות, רגשות ותחושות ונתנסה במגוון צורות הכתיבה הספרותית, ונעשה את כל זה בהשראת מבחר אישי ( - לא ייצוגי) מתוך השירה הישראלית המודרנית

ש פ ת   ה מ ר א ו ת

סדנת כתיבה בהשראת שירה ישראלית מודרנית    בהנחיית יונדב קפלון

ס י ל י  ב  ו  ס

מטרות הקורס

- ללמוד לבטא בכתב מחשבות, רגשות, ותחושות

- להתנסות במגוון צורות הכתיבה הספרותית

- לקבל משובים כנים מן הקבוצה ומהמנחה

- לעשות את כל זה בהשראת מבחר אישי (לא ייצוגי) מתוך השירה הישראלית המודרנית

תוכנית המפגשים

   מפגש ראשון – י' אדר תשע"ז  8.3.17

   דליה רביקוביץ / כל משבריך וגליך

   מפגש שני – כ"ד אדר תשע"ז  22.3.17

   משה סרטל / השמש הירח וכל הכוכבים

   מפגש שלישי – ט' ניסן  5.4.17

   זלדה / השכנה הרעה

   מפגש רביעי – ז' אייר תשע"ז  3.5.17

   אבא קובנר ואורי מליניאק / שני שירי הרים

   מפגש חמישי – כ"א אייר תשע"ז  17.5.17

   יונה וולך / איי החיים

   מפגש שישי – י"ג סיוון תשע"ז  7.6.17

   רחל חלפי / מכשפה רגועה

   מפגש שביעי – כ"ז סיון תשע"ז  21.6.17

   אמיר גלבוע / על דבר החיים ודבר השיר (נסיון א')

    חובות התלמידים

נוכחות מלאה ופעילה                 

עמידה בכל משימות הכתיבה

שיתוף החברים בכיתה באמצעות הקראה בכיתה והשתתפות במתן משובים הדדיים

סמסטר ב' תשע"ז
רביעי 16:30 - 19:00
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
15849