בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

וידאו ארט

קורס שבו הכוח המניע הוא לאו דווקא זה הנראטיבי אלא הויזואלי והתנועתי. קורס זה פותח פתח עבור התלמידים לחשיבה משוחררת ואבסטרקטית יותר שבמרכזה לא חייב לעמוד בהכרח סיפור או נראטיב מוסדר אלא רעיון, רגש או אימג' מסויים. בסיום הקורס כל תלמיד מכין עבודת וידאו ארט המוצגת בפני כל תלמידי בית הספר בתערוכה חגיגית ביום סיום הסמסטר.

סמסטר א' תשע"ז
רביעי 13:15 - 15:45
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
15892