בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

קולנוע דוקומנטרי עכשווי

סרט הקולנוע הראשון, אותו ביימו האחים לומייר בשנת 1895, היה דווקא תיעודי. מאז הלך והתפתח הז'אנר הדוקומנטרי בשפה משלו. הטלוויזיה, אשר הביאה את החדשות בשידור חי לבתי הצופים, שינתה את תפקידו ואת שפתו של הסרט התיעודי. בקורס צופים הסטודנטים בסרטי טלוויזיה וקולנוע תיעודיים נבחרים, תוך ניתוח שפת הסרט והבנת הדיאלוג שיוצרים הסרטים עם המציאות, ונחשפים למיטב שבעשייה הדוקומנטרית העולמית בשנים האחרונות.

סמסטר ב' תשע"ז
שני 9:00 - 11:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
מס' קורס: 
15898