בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

זהות יהודית בקולנוע האמריקאי והישראלי

סטיבן שפילברג, וודי אלן, האחים כהן ועוד יוצרים בולטים רבים בהוליווד הם יהודים. דרך צפייה וניתוח של יצירותיהם נבחן כיצד הנראטיב היהודי האישי של כל אחד מהם בא לידי ביטוי (או שמא לא) ביצירותיהם, וכיצד יצירות אלו מהדהדות ומשפיעות על התרבות המערבית כולה.

סמסטר ב' תשע"ז
רביעי 9:00 - 10:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
ג'
אולם
מס' קורס: 
15930