בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

AVID ס"ב

בקורס נרכוש יכולת מקיפה לשימוש יעיל בתוכנת העריכה המובילה בעולם הקולנוע
והטלוויזיה: Composer Media Avid ונכיר את מרבית הכלים הטמונים בתוכה, תוך
הבנה של ההיבטים הטכניים והחישוביים של עיבוד וידאו במחשב.

סמסטר ב' תשע"ח
שלישי 17:45 - 20:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18034