בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

בימוי עלילתי א

גם אם לא נכתב לו מילון - הקולנוע הוא שפה, השונה מכל אמנות חזותית אחרת. כיצד מבטאים רגש? כיצד בונים סיטואציה דרמתית? כיצד אפשר לספר סיפור באמצעות ויזואליה בלבד? במסגרת הסדנה מתמודד הסטודנט עם הצעדים המעשיים הראשוניים של דיבור בשפת הקולנוע. כל תלמיד מביים במהלך השנה הראשונה שלושה תרגילים מובנים, המקנים לו את יסודות הבימוי העלילתי, וכן סרט סיום של שנה א' של עד 8 דקות.

סמסטר א' תשע"ח
שלישי 11:45 - 14:00
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
כיתה 3
מס' קורס: 
18043