בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבוא לתסריטאות

מבוא לתסריטאות - היכרות ראשונית עם שפת הכתיבה הקולנועית

  מה זה תסריט? מה ההבדל בין תסריט לסיפור? כיצד ניתן ליצור קונקרטיזיציה של מושג מופשט?  על פעולה מול דיאלוג. וויס אובר ואוף סקרין. 

 הפורמאט התסריטאי . המבנה התסריטאי הקלאסי עפ"י אריסטו . האקספוזיציה . הגיבור – שלושת מימדי הדמות . הקונפליקט הדרמטי: כיצד הוא נוצר ומדוע הוא חיוני? קונפליקט פנימי מול חיצוני.  המסע של הגיבור – בניית דמות בעלת איפיונים ארכיטיפיים . אדפטציה. כתיבת תסריט מסכם של הקורס. ליווי התסריטים עבור שיעור בימוי.

ציון:  40% נוכחות, 30% השתתפות ותרגילים במהלך הקורס, 30% תרגיל גמר

 

סמסטר א' תשע"ח
שני 11:45 - 14:15
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
אולם
מס' קורס: 
18070