בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

שימוש בציוד

קורס מזורז שבו ילמדו העקרונות הבסיסיים של שימוש בציוד צילום ותאורה: הפעלה נכונה של המצלמות והפנסים, אמצעי זהירות בסיסיים, ועקרונות מרכזיים בצילום ובתאורה לקולנוע. קורס מזורז זה מהווה הכנה לקורס "צילום ותאורה" שנערך בסמסטר א'.

סמסטר א' תשע"ח
שני, שלישי, רביעי, חמישי, ראשון 15:00 - 18:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18125