בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

איפה הסיפור

בקורס נחקור את המתח האמנותי המתקיים בין עלילה, דמות וז'אנר למיקום שבו הסיפור מתרחש. בכל שיעור נתרגל את עקרונות הדרמה התסריטאית מזווית המיקום הייחודית – על השפעותיה והשלכותיה. באמצעות כתיבה אינטנסיבית נמצא את קולם האישי של הכותבים, את הסיפור שרק הם יכולים לספר – במקום זה ולא באחר. 

סמסטר א' תשע"ח
רביעי 17:45 - 20:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18158