בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תולדות הקולנוע ב

קורס זה, הממשיך את הקורס של שנה א', עוסק בעיקר בקולנוע האירופי והאמריקני. במהלך הקורס מושם דגש על זרמים הפועלים בתעשייה המרכזית ובשוליה, המשפיעים על השפה הקולנועית העכשווית. 

סמסטר שנתי תשע"ח
רביעי 14:00 - 15:30
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
ב'
אולם
מס' קורס: 
18228