בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תולדות הקולנוע הישראלי

אין הווה בלי עבר. הקורס יסקור אבני דרך בהתפתחות הקולנוע הישראלי במשך חמשת העשורים האחרונים תוך צפייה בסרטים ובקטעים מסרטים. שאלות שיידונו במהלך הקורס:
האם הקולנוע הישראלי משקף מציאות חברתית פוליטית? האם מדובר בייצוג החברה או ביצירה מבודדת? ומהו הדיאלוג של הקולנוע הישראלי עם ההתפתחויות הקולנועיות המקבילות בעולם?

סמסטר שנתי תשע"ח
שני 18:45 - 21:00
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 4.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18237