בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

תסריט לוקיישן

בהתבסס על התסריטים והתרגילים שנכתבו בסמסטר א', סדנא זו מתמקדת בכתיבה של סרט סוף השנה תוך התמקדות בחלל ובאתר הצילומים (הלוקיישן) כמנוף סיפורי מרכזי של הסיפור, בתסריט קולנועי בעל מיעוט דיאלוגים שאורכו אינו עולה על 10 דקות. במהלך הסדנא התלמידים יקריאו בכיתה את תסריטם בשלביו השונים, וכמו כן יוקרנו וינותחו דוגמאות שונות לסרטי לוקיישן מוצלחים.

סמסטר ב' תשע"ח
שני 15:00 - 17:30
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18240