בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

איך לקרוא תסריט

לא מספיק שהסיפור טוב, צריך לדעת גם איך לכתוב אותו. בקורס יבחנו כמה תסריטי מופת וינותח אופן כתיבתם והאופן שבו הסיפור נמסר בכלים תסריטאים אל הקורא/צופה.

סמסטר ב' תשע"ח
שני 16:15 - 18:40
מרצה: 
מסלול: 
קולנוע
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ג'
כיתה 2
מס' קורס: 
18300