בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

כתיבה יוצרת

הסיפור הקצר הוא מקבילו של הסרט הקצר ולעתים אף של הסרט העלילתי באורח מלא.
במהלך הקורס ידונו מושגי יסוד מתחום הסיפור הקצר כגון: אקספוזיציה, עלילה, גיבור, קונפליקט, נקודת תצפית, ועוד.
התלמידים יכתבו במהלך הקורס סיפורים קצרים שידונו בכיתה ויזכו לביקורת מצד המורה והתלמידים.

סמסטר שנתי תשע"ח
שני 9:00 - 10:30
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 3.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18348