בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבע קולנועי

איך "מדבר" הקולנוע? מה ההבדל בין צילום תקריב לצילום מרחוק? האם תנועת המצלמה היא מקרית, או שיש לה משמעות משלה? בעזרת ניתוח סצינות קולנועיות מקנה הקורס ידע תיאורטי בהבנת השפה הקולנועית.

סמסטר א' תשע"ח
שני 19:00 - 20:30
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 1.5
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18360