בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סרט הגמר

מטרת הקורס היא יישום של התוכן הנלמד משנה א' הכולל: יסודות כתיבת תסריט; מבנה התסריט, בניית סצנה, כתיבת דיאלוג מדויק, מציאת המטרות, הצבת המכשולים והקונפליקטים של הגיבור; רענון ארון הנפש של התסריטאי תוך דגש על מציאת התמה הסיפורית, במטרה למצוא תכנים חדשים/ישנים ולהעלותם על הכתב ולהפכם לתסריט הגמר.

בסוף הקורס יגיש כל משתתף בסדנה תסריט לסרט גמר באורך של 20- 10 דקות. תוך כדי יישום של כל הנלמד במפגשים.

סמסטר א' תשע"ח
שני 15:30 - 18:00
מרצה: 
מסלול: 
תסריטאות
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
ב'
מס' קורס: 
18372