בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הפקת סרטי אירועים

סרט לכבוד אירוע

סרטי אירועים או סרטי שמחות המתעדים אירועים כמו בת\בר מצווה, ימי נישואים, ימי הולדת, הכנסת ספר תורה, דינרים, סרטי זיכרון וחלאקה.
יש סרטים המתעדים את האירוע עצמו ויש סרטים המופקים טרם האירוע ומוקרנים בו כחלק מהתוכנית. לכל סרט בימוי והפקה משלו.

סמסטר ב' תשע"ח
רביעי 9:00 - 10:30
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18437