בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סאונד ועיצוב פסקול

סאונד והקלטה

עידן הסרטים האילמים מאחורינו וכיום יש צורך להקליט באמצעים שונים על פי סוג הצילום כדי שיהיה פסקול מתאים לתמונה.
חלק מהנאת הצופה, מלבד הצפיה בסרט, היא הסאונד וחשוב לדעת לתאם בין הקלטה למצלמה כדי ליצור סרט איכותי.

סמסטר א' תשע"ח
ראשון 11:45 - 14:15
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18440