בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

צילום סטילס

צילום סטילס

הבסיס לצילום וידאו הוא צילום סטילס - תמונות. 
גודל פריים, קומפוזיציה, אור וצל, אובייקט וכד'
הקורס מתמקד בצילום סטודיו ועריכת התמונות לכדי אלבום דיגיטילי ותערוכה אומנותית ומקצועית.

סמסטר ב' תשע"ח
ראשון 14:45 - 16:15
מרצה: 
נקודות זכות: 0.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
18455