בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

וידאו תרפיה הלכה למעשה

הקורס מפגיש בין שפת הקולנוע ושפת הטיפול דרך תאורטיקנים  ומושגים מרכזיים. באמצעות עבודה חוויתית נבחן כיצד מושגים אלו מתחברים אל המרחב הקולנועי ונראה באמצעות דוגמאות בשטח את היתרונות האתגרים שמציב לנו שדה הוידיאותרפיה.

סמסטר הפקה תשע"ח
חמישי 17:45 - 20:15
נקודות זכות: 2.0
מיועד לשנים: 
א'
מס' קורס: 
20026