בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סרט.שיעור

1.6.15 | 11:00

מורים, שליחים, רכזים ואוהבי קולנוע, הכירו את סרט.שיעור!  

https://www.youtube.com/watch?v=PVDpoa-tExY
ערכות סרטים הכוללות חוברת עם מקורות, חומרי הרדכה וניתוח קולנועי בנושאים: שבתות וחגים, הזר והשונה
הערכות מבוססות על שיעורים, סדנאות והרצאות שערכו אנשי "מעלה" במוסדות תרבות וחינוך בשנים האחרונות.
ניתן להשתמש בכל סרט בנפרד ולבנות סביבו פעילות עם מקורות נוספים, או להשוות בין שני סרטים ויותר, על פי צרכי המנחה.

להשיג אצל מנחם בספריית בית הספר