בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סרטי מעלה בכלכתה, הודו

8.6.15 | 14:30

הסרטים "ביקור הורים", "גן נעול", "אני אראה אותך בית", "הכוח לספר", "רחוב ההסתדרות", "כתמים לבנים", "נירו ופליקה" ו"הודו להשם" השתתפו בפסטיבל הבינלאומי לסרטים קצרים בכלכתה, הודו.