בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

על מעלה בפסטיבל הסרטים בירושלים