בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

מבחני קבלה לשלוחה החרדית

29.7.15 | 12:30

מבחני קבלה וראיונות אישיים בתאום מראש: 02-5476276