בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

נשים מאחות שבר באמצעות קולנוע

16.7.15 | 10:00

כנס הוידאו תרפיה ה - 5  יתקיים בבית הספר

ביום ג י"ב באב תשע"ה, 28 ביולי 2015

לתכנית הכנס