בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

"משיב הרוח" ו"חזרה" התקבלו לפסטיבל קולנוע בינ-דתי בטרנטו, איטליה

16.8.15 | 12:00

סרטו של נועם קידר" "משיב הרוח" וסרטו של נדב לזר "חזרה", התקבלו לפסטיבל קולנוע בינ-דתי בטרנטו, איטליה. הפסטיבל יתקיים באוקטובר 2015