בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

פתיחת שנת הלימודים תשע"ו

1.11.15 | 9:00

שנת הלימודים תשע"ו בשלוחה החרדית של ביה"ס מעלה נפתחת אי"ה ביום ראשון י"ט בחשוון תשע"ו, 1.11.15
בהצלחה ובברכת שנה פוריה לסטודנטיות מחזור ב'!