בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

יום פתוח לשנה"ל תשע"ז

22.12.15

יום פתוח לשנה"ל תשע"ז יתקיים ביום חמישי ט"ז אדר א  25/2/2016 בשעה 10:00 בבית הספר.