בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

״המהפיכה הצרפתית״ (חי אפיק) התקבל לפסטיבל הבינלאומי בניס

16.3.16 | 14:00 עד 29.6.16 | 5:15

״המהפיכה הצרפתית״ (חי אפיק) התקבל לפסטיבל הבינלאומי בניס, דרום צרפת. הפסטיבל התקיים בחודש מאי.