בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

"מה רודף סמ"ר" (חגי אדוריאן) הוקרן בפסטיבל דוקאביב

28.3.16 | 11:15 עד 31.7.16 | 5:15

"מה רודף סמ"ר", סרטו הדוקומנטארי של חגי אדוריאן, הוקרן בפסטיבל דוקאביב שנערך בתל אביב 

לפרטים  http://www.docaviv.co.il/2016