בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

חמישה סרטים התקבלו לפסטיבל במונטריאול

16.5.16 | 15:45 עד 15.8.16 | 10:00

חמישה מסרטי מעלה התקבלו לפסטיבל בקנדה - festival du cinema israelien montreal: 
"חנה יפה" ו"זרות" (שירה מישר), "הדיקטטור הקטן" (נורית ועמנואל כהן), "מוקצה" (אלון רבינוביץ) ו"המהפכה הצרפתית" (חי אפיק)