בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

"מוקצה" ו"הדיקטטור הקטן" התקבלו לפסטיבל סרטי דתות בטרנטו, איטליה

7.8.16 | 10:00

"מוקצה", סרטו של אלון רבינוביץ ו"הדיקטטור הקטן", סרטם של נורית ועמנואל כהן, התקבלו לפסטיבל לקולנוע בינ-דתי בטרנטו, איטליה. הפסטיבל יתקיים בחודש אוקטובר.