בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הסרט "סיבוב" בפסטיבל בניגריה

18.6.17 | 14:15

הסרט ״סיבוב״ (משנה ב) של לורן טרבלסי התקבל לפסטבל Real Time ב-איקג׳ה, ניג׳ריה. הפסטיבל יתקיים ב24.6.18