בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

הקרנת סרטי בוגרים בערוץ 10 (14 החדש)

1.11.17 | 20:30

שני סרטים מצוינים יוקרנו בערוץ 14 בקרוב:
"ביקור הורים" (אלון רבינוביץ) בתאריך 10.11.17, יום שישי בשעה 14:15 
"חנה יפה" (שירה מישר) בתאריך 17.11.17 יום ששי בשעה 14:00.