בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סרט שנה ב' התקבל לפסטיבל בגרמניה

24.1.18 | 20:45

סרט שנה ב׳ של לורן טרבלסי, Round Trip, התקבל ל-Regensburg Short Film Festival, גרמניה.