בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

סרטי מעלה התקבלו לפסטיבל בפנסילבניה

26.3.18 | 10:30

"הבת של הקברן" (שירה גבאי) "מפעל החלומות" (מיכל פינסקי)
"ביוגרפיה" (אריק קאופמן) ו"אבנייר" (הלל ראטה) 
התקבלו לפסטיבל WEST CHESTER בפנסילבניה