בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

לו"ז שנתי

 

פתיחת סמסטר א'  -  6/11/2016  ה' חשוון  תשע"ז 

חופשת חנוכה  -  אין חופשה (מדליקים נרות במעלה) 

סיום סמסטר א' -  08/02/2017- י"ב שבט תשע"ז 

שבוע השלמות ומבחנים  - 13/02/2017 י"ז שבט תשע"ז עד 15/02/2017 י"ט שבט תשע"ז

חופשת סימסטר  -  16/02/2017 כ' שבט  עד 5/03/2017  ז' אדר

פתיחת סמסטר ב'  -  6/3/17 ח' באדר תשע"ז

חופשת פורים - 12-13/3/17  י"ד-ט"ו באדר תשע"ז 

חופשת פסח  - 06/04/2017 י' ניסן תשע"ז עד  23/04/2017 כ"ז ניסן תשע"ז

חופשת יום הזיכרון ויום העצמאות  -  1-2/05/2017 הי-ו' אייר תשע"ז 

חופשת שבועות - 30-31/05/2017 ה'-ו' סיון תשע"ז

סיום סמסטר ב'  -  28/06/2017 - ד' תמוז תשע"ז

שבוע השלמות ומבחנים - בשבוע המתחיל ב 02/07/2017 – ח' תמוז תשע"ז

יום עיון בית ספרי  -   03/07/2017 – ט' תמוז תשע"ז

יום עיון תסריטאות (מוזמנים – לא חובה) 10/07/2017 – ט"ז תמוז