בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ניתוח סרט / הרת עולם

בחורה דתית בהחלטה שמערערת את יציבות המשפחה

ביהדות המשפחה היא ערך מקודש. לאורך השנים הבאת ילדים לעולם נעשתה בדרך המקובלת של נישואין. עם ההתפתחויות הטכנולוגיות והמדעיות, נשים רבות בוחרות להביא לעולם ילד ללא בן זוג וגדולי הפוסקים נאלצים להתמודד עם שינויים אלו של יצירת משפחה אחרת מזו שהיתה נהוגה עד לפני דור. הסרט "הרת עולם" מציג את הקונפליקט שבין רצון ההורים לשמר את מודל המשפחה המסורתית ובין רצונה של בתם, בת ה- 40 להביא ילד לעולם ע"י תרומת זרע.

נקודות לדיון:

1. שאלת הבאת ילד בדרך חדשה ובניית משפחה אחרת מהמקובל

1. איפיון האם מול איפיון האב

2. סמלים בסרט: ראש השנה, רימון, דג, שם הסרט (הפיוט)

3. חגיגיות שולחן החג מול הבשורה של הבת ש"מקלקלת" את השורה

4. כיבוד הורים

5. אימהות

6. לחץ חברתי

7. סוף הסרט