בית הספר לטלוויזיה לקולנוע ולאמנויות, ירושלים (ע“ר)

ניתוח סרט / תפילה זכה

אב לבחור מפגר לומד לקבל את בנו מול הקהילה המתבדלת

בקובץ המצורף בעמוד הסרט

2000
עלילתי
26
כתוביות ב: 
אנגלית